Μελέτη & Επιμέτρηση

Κάθε χώρος είναι μοναδικός και έχει ξεχωριστές ανάγκες. Αυτό σημαίνει ότι κάθε κατασκευή ή σύστημα αλουμινίου θα πρέπει να προσαρμοστεί στο χώρο σας βάσει των δικό σας αναγκών. Ερχόμενοι στον χώρο σας, μπορούμε να έχουμε μια πιο σαφή εικόνα, λαμβάνοντας υπόψη κάθε παράμετρο ή ιδιαιτερότητα που μπορεί να υπάρχει.

Μετά από μια ακριβή επιμέτρηση και άρτια τεχνική μελέτη και βασιζόμενη στις δικές σας ανάγκες θα σας προτείνουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις αναφέροντας αναλυτικά τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν με όλες τις τεχνικές τους λεπτομέρειες, το τελικό κόστος κατασκευής, καθώς και ο ακριβής χρόνος παράδοσης του έργου.

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ