ΔΙΚΤΥΩΤΑ

ΔΙΚΤΥΩΤΑ

Τα ρολά αυτού του τύπου αποτελούνται από μεταλλικές «βέργες» οι οποίες πλέκονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα μεταλλικό πλέγμα. Τα ανοίγματα αυτού του πλέγματος ονομάζονται συνήθως μάτια και το μέγεθος τους μπορεί να ποικίλει ( μεγάλο, μεσαίο μικρό μάτι) ανάλογα με τις ανάγκες του καταστήματος όσον αφορά την επιθυμητή ασφάλεια και ορατότητα. Σε γενικές γραμμές, τα εν λόγω ρολά προσφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή ορατότητα στη βιτρίνα και το κατάστημα, χωρίς να κάνουν συμβιβασμούς όσον αφορά την ασφάλεια. Μπορούν να τοποθετηθούν σε όλα τα καταστήματα που θέλουν να φαίνεται η βιτρίνα τους.

ΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ