Ρολά Βιομηχανικά

ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Τα ρολά αυτά  πρόκειται για συμπαγή φύλλα λαμαρίνας τα οποία συνδέονται μεταξύ τους και όταν κατεβαίνουν στην ουσία δημιουργούν ένα

ΔΙΚΤΥΩΤΑ

Τα ρολά αυτού του τύπου αποτελούνται από μεταλλικές «βέργες» οι οποίες πλέκονται μεταξύ τους και δημιουργούν ένα μεταλλικό πλέγμα. Τα

ΔΙΑΤΡΗΤΑ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

Τα διάτρητα ρολά αποτελούνται από μακρόστενα κομμάτια λαμαρίνας τα οποία έχουν πάρα πολλές μικρές τρύπες  οι οποίες επιτρέπουν σε κάποιον υποψήφιο