Κουφώματα PVC

IDEAL 8000

Η IDEAL 8000® είναι ένα εξαθαλαμικό σύστημα με βάθος κατασκευής στα 85mm και τρία επίπεδα σφράγισης (λάστιχα). Η Aluplast, συνδυάζοντας

IDEAL 4000

Η Aluplast έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ευχάριστη διαβίωση, μέσα από την καινοτόμα τεχνολογία του συστήματος IDEAL 4000. Γερμανικά συνθετικά