Τι είναι περιμετρικός μηχανισμός

Η πλέον αποδεδειγμένη λύση για καλύτερη αντιδιαρρηκτική προστασία είναι οι μηχανισμοί περιμετρικού κλειδώματος. Αφορμή ήταν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές των ανοιγο-ανακλινομενων μηχανισμών.

Οι μηχανισμοί της GU διαθέτουν αρίστη αντικλεπτική προστασία έως WK2.