Ποια η σημασία των συντελεστών Uw, Uf, Ug;

  • Ug = Συντελεστής θερμοπερατότητας του τζαμιού.
  • Uf = Συντελεστής θερμοπερατότητας των πλαισίων.
  • Uw= Συντελεστής θερμοπερατότητας του κουφώματος. Eίναι ο ενεργειακός δείκτης του κουφώματος  που δείχνει τι ενέργεια πρέπει να ξοδέψουμε για να αντικαταστήσουμε τις θερμικές απώλειες που υφίστανται από το ανοίγματα  μας. Η μονάδα μέτρησης είναι W/m2K που σημαίνει πόσα W ενέργειας απαιτούνται για κάθε m2 παραθύρου με διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού χώρου 1 βαθμού Κelvin. ή 1oC.